Печатни издания и други материали

Брошура за ЦРДУ

Оригами

Мотивиращи и въвеждащи упражнения

Наръчник за първокласници

Наръчник за петокласници

Подкрепа на ромски жени и деца, жертви на домашно насилие - Наръчник за професионалисти

Как се отразява бедността на децата?

Чуваш ли ме?

Програма за социални умения

Програма за жизнени умения

Програма за ограмотяване

Програма по информационни технологии

Програма за подготовка за училище

Програма по креативни занимания

Програма по здравно образование

`

Програма за въвеждащо обучение на персонала

Програма за обучение на доброволци

`