ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Често решаването на проблемите изисква включването и на други хора или институции, с които нашите потребители не са имали отношения до сега или пък тези отношения имат нужда от подобрение. Това могат да бъдат лични лекари и здравни заведения, училища и детски градини, Общината, социалното подпомагане и др. Поводът да се намесим също е различен - достъпът до образование, здравеопазване и социални помощи, издаване на документи, трудова заетост. Подпомагайки възрастните, ние се надяваме, че това ще се отрази благотворно и на техните деца. Но услугата се предлага също и на деца, например когато трябва да се решават техни проблеми в класа или училището, с правоохранителни органи и в други случаи.

Тук трябва да кажем, че ние не заместваме потребителя – дете или родител, а само ги подпомагаме и защитаваме в контакта със специалистите и институциите.

Вижте и другите социални услуги, които предлагаме: