ТЕРАПИЯ

Терапия е услуга, до която прибягваме, когато психологическите консултации не са достатъчни и трябва по-дългосрочна психологическа работа. Тази работа може да бъде само с дето, но често е включено цялото семейство. Най-често става дума за преодоляване на различни тревожни разстройства, нужда от подобряване на поведението на детето или  взаимоотношенията вкъщи, решаване на конфликтни ситуации, а понякога и за справяне със случаи на насилие.

Другата форма на терапия, която предлагаме само на деца, е арт терапията В арт терапията,   различни форми на изкуството се използват, за да подобряват уменията за общуване или други личностни качества. Подобна е и трудотерапията, само че там със същата цел се използва изработването на мартеници и сувенири, засаждане и грижи за цветя и пр.

Вижте и другите социални услуги, които предлагаме: