УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

Ранното детство — от раждането до прехода към училище — е уникален етап от човешкия живот, в който се полагат основите на здравето, ученето, поведението и личностното развитие. През 2024 и 2025 година центърът предлага допълнително някои услуги, свързани с ранното детско развитие. Тези услуги се предоставят по проект, финансиран от Европейския съюз, но нашата цел е да продължим да ги предоставяме и след края на проекта.

Тези услуги са:

  • Патронажна грижа – нашите медицински сестри подпомагат бременни жени и родители на деца до три години. По време на посещенията, родителите получават информация и насоки за здравето, кърменето, развитието на децата, имунизацията, майчиното здраве и др.
  • Ранна интервенция – тази дейност е насочена към проследяване и ранно откриване на затруднения в развитието на детето. Опитът показва, че колко по-рано се установят затрудненията, толкова шансът за успех е по-голям. Понякога са достатъчни усилията на родителите, съветвани от нашия екип, друг път те се насочват към специализирана помощ, отново с нашето посредничество и подкрепа.

Освен това екипът организира и други дейности с родители на деца до училищна възраст, насочени към по-успешното родителство и отглеждането на здрави и умни деца.

Вижте и другите социални услуги, които предлагаме: