ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДСЛОН

В нашия социален център се предоставят услугата Подслон на деца през деня, като вечер те се връщат в своите домове при семействата си. Подслон обаче не е просто място, където да седят на топло и под грижите на възрастни. Това са всички други социални услуги на куп и още: топла храна всеки ден, баня и чисти дрехи, игри, видеопрожекции, достъп до Интернет и модерни технологии. Когато семейството не може да се справи само, децата също се подпомагат с облекло, според сезона и с лекарства. Полагат се и грижи за организиране на свободното време в различни забавни клубове и игри, празнуват се празници и рождени дни.

Разбира се, през всичкото време на предстоя, нашите специалисти се грижат и за това, децата редовно да посещават училище и да подготвят уроците си.

За времето на подслона се работи с родителите и семейството, които също могат да получат всички услуги, които бяха изброени до сега. Целта е да се подпомогне семейството, за да може да поеме всички грижи за детето, след като услугата „подслон“ бъде прекратена.

Вижте и другите социални услуги, които предлагаме: