ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ

При децата става дума за придобиване на различни умения, които им помагат да се справят по добре вкъщи, в училище и изобщо в човешкото общество. Тези умения често се наричат „жизнени“. Такива са например поддържането на личната хигиена, грижа за здравето, здравословен начин на живот, грижа за дома и приготвяне на храна, ефективното общуване с другите, преодоляването на конфликтни ситуации, боравенето с пари и личния бюджет и много други.

При родителите обучението е насочено преди всичко към това как да станат по-добри родители и да се грижат по-добре за децата си, така че те да растат здрави и умни. Също така се работи и по мотивацията да се посещават редовно детските градини и училища.

Вижте и другите социални услуги, които предлагаме: